• /´in¸dikəm´pouzəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ, (vật lý), (hoá học)

  Không thể phân tích, không thể phân ly
  Không thể phân huỷ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  không phân tách được

  Kỹ thuật chung

  không khai triển được
  không phân tích được
  indecomposable continuum
  continum không phân tích được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X