• /kən´tinjuəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều continua, continuums

  (triết học) thể liên tục
  (toán học) continum
  (sinh học) thảm thực vật liền

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bộ dò rađaCW

  Xây dựng

  miền liên tục
  continuum system
  hệ miền liên tục

  Kỹ thuật chung

  môi trường liên tục
  mechanics of continuum
  cơ học môi trường liên tục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X