• Kinh tế

  các quyền chọn theo chỉ số
  hợp đồng option về chỉ số

  Giải thích VN: Hợp đồng Call option và Put option về chỉ số chứng khoán. Các loại hợp đồng này được mua bán tại New York, Mỹ và ở Chicago Board Options Exchanges. Các chỉ số có tầm rộng bao gồm một phạm vị rộng lớn các công ty và các ngành công nghiệp, trong khi đó các chỉ số tầm hẹp bao gồm chứng khoán trong một ngành công nghiệp hay một khu vực của kinh tế. Hợp đồng option chỉ số cho phép nhà đầu tư mua bán trong một thị trường riêng biệt hay một nhóm công nghiệp mà không phải mua theo cá nhân tất cả chứng khoán. Thí dụ, một người nào đó nghĩ rằng chứng khoán dầu hỏa sẽ rớt giá họ có thể mua một put option về chỉ số dầu thay vì bán khống cổ phần trong nửa tá công ty dầu hỏa.

  quyền chọn chỉ số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X