• /´indeksiη/

  Toán & tin

  chỉ mục hóa
  lập chỉ mục
  sự chỉ số hóa
  sự đánh chỉ số
  card indexing
  sự đánh chỉ số thẻ
  sự lập danh mục

  Điện tử & viễn thông

  chỉ số hóa

  Kỹ thuật chung

  sự chia độ
  single indexing
  sự chia độ đơn
  sự phân chia
  sự sang số

  Kinh tế

  chỉ số hóa
  sự ghi vào mục lục tra cứu

  Xây dựng

  sự đánh chỉ số, sự ghi chỉ số, sự ghi ký hiệu

  Cơ - Điện tử

  Sự đánh chỉ số, sự phân độ, sự chia độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X