• /¸indi¸vidjuə´listik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có tính chất chủ nghĩa cá nhân
  individualistic calculation
  tính toán cá nhân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  egoistic , egoistical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X