• /¸indou´ni:ziən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) In-đô-nê-xi-a

  Danh từ

  Người In-đô-nê-xi-a
  Tiếng In-đô-nê-xi-a

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngôn ngữ In-đô-nê-xia
  người In-đô-nê-xia
  nước In-đô-nê-xia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X