• Thông dụng

  Danh từ

  Quan hệ giữa chủ và thợ, quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, quan hệ lao động

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  các quan hệ chủ thợ
  quan hệ chủ thợ
  quan hệ con người trong xí nghiệp
  quan hệ lao tư
  quan hệ tư bản-lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X