• /¸ini:´braiəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự say rượu
  Tật say sưa, tật nghiện rượu

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng say rượu, chứng nghiện rượu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X