• /¸ini´lʌktəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể tránh khỏi
  an ineluctable death
  cái chết không thể tránh khỏi, cái chết cầm chắc trong tay


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X