• /in´evitəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể tránh được, chắc chắn xảy ra ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  (thông tục) vẫn thường thấy; vẫn thường nghe; quen thuộc
  a journalist with his inevitable tape-recorder
  nhà báo với chiếc máy ghi âm quen thuộc


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X