• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) trung tố

  Ngoại động từ

  Gắn (cái gì vào cái gì)
  In sâu, khắc sâu (vào trí óc...)
  (ngôn ngữ học) thêm trung tố

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  trung tố

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X