• /'fɑ:sn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Buộc chặt, trói chặt
  to fasten a parcel
  buộc chặt một gói
  Đóng chặt
  to fasten the door
  đóng chặt cửa
  ( + on, upon) dán mắt nhìn; tập trung (suy nghĩ)
  to fasten one's eyes on somebody
  dán mắt nhìn ai, nhìn ai chòng chọc
  to fasten one's thoughts on something
  tập tung tư tưởng vào cái gì
  to fasten one's attention on something
  chăm chú vào việc gì
  ( + on, upon) gán cho, đổ cho
  to fasten a crime on somebody
  đổ tội cho ai
  to fasten a nickname on somebody
  gán cho ai một biệt hiệu

  Nội động từ

  Buộc, trói
  Đóng, cài
  door will not fasten
  cửa không đóng được
  to fasten off
  thắt nút (sợi chỉ)
  to fasten on (upon)
  nắm chắc lấy, bám chặt lấy; vớ, nắm lấy (một cớ, một cơ hội)
  Tách ra để tấn công
  Tập trung vào
  Gán cho, đổ cho
  to fasten up
  buộc chặt, trói chặt, đóng chặt
  to fasten quarrel upon somebody
  gây sự với ai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  liên kết

  Cơ - Điện tử

  Bó chặt, gắn chặt, kẹp chặt

  Hóa học & vật liệu

  buộc chắc

  Kỹ thuật chung

  bắt chặt
  buộc
  chống
  cố định
  kẹp
  nêm chặt
  định vị
  đông kết (vữa)
  làm cho chắc
  liên kết
  gia cố
  siết chặt
  fasten the cable clamps
  siết chặt các kẹp cáp lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X