• /in´flekʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác inflection

  Danh từ

  Chỗ cong, góc cong
  (toán học) sự uốn
  (âm nhạc) sự chuyển điệu
  (ngôn ngữ học) biến tố

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự uốn, chỗ uốn, điểm uốn

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự uốn, chỗ uốn, điểm uốn

  Kỹ thuật chung

  sự cong
  sự uốn
  sự uốn cong

  Địa chất

  chỗ cong, góc cong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X