• /in´flekʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác inflexion

  Như inflexion

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  võng [độ võng]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự uốn, chỗ uốn, điểm uốn

  Kỹ thuật chung

  điểm uốn
  accidental inflection
  điểm uốn ngẫu nhiên
  độ võng
  sự uốn

  Địa chất

  chỗ cong, góc cong

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  monotone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X