• /infɔ´mætiks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa học về thông tin, tin học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  môn tin học

  Kỹ thuật chung

  khoa học thông tin

  Kinh tế

  tin học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X