• /i´niʃieitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bắt đầu, người khởi đầu, người khởi xướng
  Người vỡ lòng, người khai tâm
  Người làm lễ kết nạp; người cho thụ giáo

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ngòi nổ, kíp nổ, chất gây nổ

  Toán & tin

  bên khởi động
  bộ khởi tạo
  bộ khởi đầu
  initiator procedure
  thủ tục bộ khởi đầu

  Y học

  chất khởi đầu

  Điện tử & viễn thông

  bộ mồi

  Kỹ thuật chung

  người bắt đầu
  người khởi đầu
  người khởi xướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X