• /in´kwizitə/

  Thông dụng

  Cách viết khác inquisitionist

  Danh từ

  Người điều tra, người thẩm tra, người dò hỏi
  (sử học) quan toà án dị giáo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X