• /in'stɔ:l/

  Thông dụng

  Cách viết khác install

  Ngoại động từ

  Đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)
  Làm lễ nhậm chức cho (ai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  install

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X