• /in'stɔ:l/

  Thông dụng

  Cách viết khác instal

  Như instal

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiết lập, lắp ráp

  Cơ - Điện tử

  đặt, lắp, gá đặt, lắp đặt

  Cơ khí & công trình

  lắp đặt (kỹ thuật)

  Xây dựng

  gắn ráp

  Kỹ thuật chung

  lắp đặt
  lắp ráp
  thiết bị
  thiết lập
  trang bị

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X