• /´insjulənt/

  Xây dựng

  vật liệu cách ly

  Điện lạnh

  chất cách [nhiệt]
  natural insulant
  chất cách nhiệt tự nhiên

  Kỹ thuật chung

  chất cách ly
  chất cách nhiệt
  natural insulant
  chất cách nhiệt tự nhiên
  lớp cách nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X