• /¸intə´sepʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chắn, sự chặn
  Tình trạng bị chắn, tình trạng bị chặn
  (quân sự) sự đánh chặn
  (quân sự) sự nghe đài đối phương

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chặn, sự chắn, sự cản

  Cơ khí & công trình

  sự đọng nước mưa

  Xây dựng

  sự lấy nước vào

  Kỹ thuật chung

  sự cắt nhau
  sự chắn
  aircraft interception
  sự chặn máy bay
  call interception
  sự chặn cuộc gọi
  direct interception
  sự chặn trực tiếp
  sự chặn
  aircraft interception
  sự chặn máy bay
  call interception
  sự chặn cuộc gọi
  direct interception
  sự chặn trực tiếp
  sự gặp nhau
  sự giao nhau
  sự ngăn chặn
  sự nghe lén
  beam interception
  sự nghe lén chùm tia
  sự nghe trộm
  sự thu gom

  Địa chất

  sự giao nhau (cửa lò)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X