• /¸intə¸tʃeindʒə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác interchangeableness

  Danh từ

  Tính có thể thay cho nhau, tính có thể hoán đổi nhau

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tính lắp lẫn
  tính trao đổi được

  Giao thông & vận tải

  khả năng lắp dẫn

  Toán & tin

  tính hoán vị được

  Xây dựng

  tính đổi lẫn (được)

  Điện lạnh

  tính thay thế được

  Kinh tế

  tính có thể đổi lẫn nhau
  tính có thể dùng thay nhau
  tính hoán đổi

  Địa chất

  tính đổi lẫn, tính thay thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X