• /¸intə´kristəlain/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xảy ra giữa những tinh thể

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  giữa tinh thể

  Vật lý

  liên tinh thể

  Điện lạnh

  giữa các tinh thể

  Kỹ thuật chung

  liên hạt
  intercrystalline corrosion
  sự ăn mòn liên hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X