• /kə'rouʒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gặm mòn
  Sự ăn mòn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xói mòn [sự xói mòn]

  Cơ - Điện tử

  Sự gỉ, sự ăn mòn

  Kỹ thuật chung

  gặm mòn
  ăn mòn
  sự ăn mòn
  sự bào mòn
  sự gặm mòn
  sự gỉ
  sự rửa xói
  sự xói lở

  Kinh tế

  gặm mòn
  phá hủy dần
  sự ăn mòn

  Địa chất

  sự ăn mòn, sự gặm mòn, sự gỉ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X