• /ˌɪntərˈloʊp , ˈɪntərˌloʊp/

    Thông dụng

    Nội động từ
    Xâm phạm vào quyền lợi của người khác (để kiếm chác)
    Dính mũi vào chuyện người khác
    (sử học) buôn không có môn bài

    Các từ liên quan

    Từ đồng nghĩa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X