• /ˌɪntərˈloʊp , ˈɪntərˌloʊp/

  Thông dụng

  Nội động từ
  Xâm phạm vào quyền lợi của người khác (để kiếm chác)
  Dính mũi vào chuyện người khác
  (sử học) buôn không có môn bài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X