• /ˌɪntəˈfɪər/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Gây trở ngại, quấy rầy
  these complicated details interfere with the work
  những chi tiết rắc rối này gây trở ngại cho công việc
  Don't interfere with me!
  Đừng có quấy rầy tôi!
  Can thiệp, xen vào, dính vào
  to interfere in somebody's affairs
  can thiệp vào việc của ai
  (vật lý) giao thoa
  (rađiô) nhiễu
  Đá chân nọ vào chân kia (ngựa)
  (thể dục,thể thao) chặn trái phép; cản đối phương cho đồng đội dắt bóng lên
  Chạm vào nhau, đụng vào nhau; đối lập với nhau
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin được quyền ưu tiên đăng ký một phát minh (khi có nhiều người cùng xin)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giao thoa, nhiễu, can thiệp

  Cơ - Điện tử

  (v) giao thoa, nhiễu, can thiệp

  Toán & tin

  (vật lý ) giao thoa làm nhiễu loạn
  optical interfere
  giao thoa ánh sáng
  wave interfere
  giao thoa sóng

  Kỹ thuật chung

  nhiễu
  gây nhiễu
  giao thoa

  Kinh tế

  can dự
  can thiệp
  nhúng vào
  xen vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X