• /¸intə´mikstʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trộn lẫn
  Món trộn lẫn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hỗn hợp
  sự trộn lẫn

  Kinh tế

  hỗn hợp
  tạp chất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X