• /¸intəpə´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt vào giữa, sự đặt (vật chướng ngại...); vật đặt vào, vật chướng ngại...); vật đặt vào, vật chướng ngại
  Sự can thiệp, sự làm trung gian hoà giải
  Sự ngắt lời, sự xen lời; lời xen vào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuyết phản đối (cho rằng mỗi bang có quyền chống lại hành động của liên bang có hại đến chủ quyền của mình)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự đặt xen giữa

  Kinh tế

  đặt xen vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X