• /in´tɔlərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính không dung thứ, tính không khoan dung; sự không dung thứ, sự không khoan dung (nhất là về (tôn giáo))
  Tính không chịu được (một thứ thuốc nào đó...)

  Chuyên ngành

  Y học

  không dung nạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X