• /¸intrə´seljulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (giải phẫu) trong tế bào, nội bào

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngoại bào
  ngoại tế bào
  nội bào
  trong tế bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X