• /ɪntræn.zɪ.tɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (nói về động từ) không cần bổ ngữ, nội
  intransitive verb
  nội động từ

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) động từ không cần bổ ngữ, nội động từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không bắc cầu
  intransitive group
  nhóm không bắc cầu
  intransitive relation
  quan hệ không bắc cầu
  không truyền ứng

  Xây dựng

  bất xuyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X