• /´intrikətnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác intricacy

  Danh từ
  Tính rắc rối, tính phức tạp
  Điều rắc rối, điều phức tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X