• /´intrikəsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác intricateness

  Như intricateness

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tính phức tạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X