• (đổi hướng từ Invaders)
  BrE /ɪn'veɪdə(r)/
  NAmE /ɪn'veɪdər/

  Thông dụng

  Danh từ
  Kẻ xâm lược, kẻ xâm chiếm, kẻ xâm lấn
  Kẻ xâm phạm (quyền lợi...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X