• /in´tru:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người vào bừa; người không mời mà đến (một nơi nào)
  Người xâm phạm, người xâm nhập (đời sống riêng tư của ai...)
  (quân sự) máy bay xâm phạm (vùng trời, đối phương)
  Người bắt người khác phải chịu đựng mình
  Kẻ phá đám

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X