• /'eiliən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nước ngoài, (thuộc) chủng tộc khác
  alien customs
  những phong tục nước ngoài
  Xa lạ với
  their way of thinking is alien from ours
  cách suy nghĩ của họ xa lạ với cách suy nghĩ của chúng ta
  that question is alien to our subject
  câu hỏi đó không có quan hệ gì với vấn đề của chúng ta
  Trái ngược với
  It's alien to my thoughts
  Cái đó trái với những ý nghĩ của tôi

  Danh từ

  Người xa lạ; người không cùng chủng tộc, người khác họ
  Người nước ngoài, ngoại kiều
  Người bị thải ra khỏi..., người bị khai trừ ra khỏi...
  Người ngoài hành tinh

  Ngoại động từ

  (thơ ca) làm cho giận ghét; làm cho xa lánh ra
  to alien someone from his friends
  làm cho bạn bè xa lánh ai
  (pháp lý) chuyển nhượng (tài sản...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngoại kiều
  alien registration card
  thẻ đăng ký tạm trú (của ngoại kiều)
  người nước ngoài
  admission of alien
  sự cho người nước ngoài nhập cảnh
  certificate of alien registration
  giấy chứng đăng ký người nước ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X