• /¸invə´liditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không có hiệu lực
  Sự bệnh tật, sự tàn tật, sự tàn phế

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự không có hiệu lực (pháp lý)
  sự tàn phế
  sự tàn tật
  tình trạng không có giá trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X