• /in´vestigeitiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác investigatory

  Tính từ

  Điều tra nghiên cứu
  chuyên phát hiện và báo cáo những thông tin ẩn, thông tin bị giấu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều tra
  nghiên cứu
  thẩm tra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X