• /¸iri´və:səbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể đảo ngược lại; không thể thay đổi được
  (hoá học) không thuận nghịch

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) không thuận nghịch, không đảo chiều

  Cơ khí & công trình

  không quay lại được

  Toán & tin

  không khả nghịch

  Xây dựng

  không hồi phục

  Y học

  không thể đảo ngược
  không thể phục hồi

  Kỹ thuật chung

  không đảo chiều được
  không đảo lại
  không đảo ngược được
  không thuận nghịch
  irreversible colloid
  keo không thuận nghịch
  irreversible process
  quá trình không thuận nghịch
  irreversible reaction
  phản ứng không thuận nghịch
  irreversible shutdown
  sự ngắt không thuận nghịch
  irreversible throttling
  tiết lưu không thuận nghịch

  Địa chất

  không đảo ngược được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  unalterable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X