• /´ʃʌt¸daun/

  Toán & tin

  sự ngừng, tắt máy

  Xây dựng

  sập xuống
  system shutdown
  hệ sập xuống

  Kỹ thuật chung

  hư hỏng
  sự đóng
  auto-network shutdown
  sự đóng mạng tự động
  sự dừng (lò phản ứng)
  sự ngắt
  irreversible shutdown
  sự ngắt không thuận nghịch
  sự ngừng
  auto-network shutdown
  sự ngừng mạng tự động
  automatic shutdown
  sự ngừng (máy) tự động
  manual shutdown
  sự ngừng lò thủ công
  periodic shutdown
  sự ngừng lò định kỳ (lò phản ứng hạt nhân)
  proper shutdown
  sự ngừng lò đúng (các lò phản ứng)
  system shutdown
  sự ngừng hệ thống
  thermal shutdown
  sự ngừng vì nhiệt
  sự sai lệch

  Kinh tế

  sự đóng cửa
  tạm ngừng hoạt động (của nhà máy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X