• /¸aisou´klainl/

  Thông dụng

  Cách viết khác isoclinic

  Như isoclinic

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đẳng tà

  Kỹ thuật chung

  đẳng khuynh
  isoclinal line
  đường đẳng khuynh
  đẳng nghiêng
  isoclinal fold
  nếp uốn đẳng nghiêng
  isoclinal net
  lưới đường đẳng nghiêng

  Địa chất

  đường đẳng nghiêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X