• /net/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới, mạng (tóc, nhện...)
  to cast (throw) a net
  quăng lưới
  Cạm, bẫy
  to fall into a net
  rơi vào cạm bẫy, mắc bẫy
  Vải màn; vải lưới
  Mạng lưới
  to cast one's net wide
  mở rộng phạm vi
  to spread one's net
  giăng lưới, bủa lưới

  Ngoại động từ

  Bắt bằng lưới, đánh lưới
  to net fish
  đánh cá bằng lưới
  to net birds
  bẫy chim bằng lưới
  Thả lưới, giăng lưới, bủa lưới ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đánh bẫy
  Che phủ bằng lưới
  Đan (lưới, võng...)
  Thu được (lãi thực)

  Nội động từ

  (thể thao) phá lưới, sút thủng lưới

  Tính từ

  Thực
  net price
  thực giá
  net weight
  trọng lượng thực
  Cuối cùng, chung cuộc
  the net results of that feast are a noisy squabble
  kết quả cuối cùng của bữa tiệc ấy là một cuộc cãi nhau ầm ĩ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lưới; tinh (không kể bì)
  net of curves
  lưới đường cong
  conjugate nets
  lưới liên hợp
  coordinate net
  lưới toạ độ
  flow net
  lưới dòng
  focal net of a congruence
  lưới tiêu của một đoàn
  isometric orthgonal net
  lưới trực giao đẳng cự
  isothermal net
  lưới đẳng nhiệt
  linear net
  lưới tuyến tính
  logical net
  (máy tính ) lưới lôgic
  plane net
  lưới phẳng


  Xây dựng

  mạng lưới

  Cơ - Điện tử

  Lưới, mạng lưới, (adj) thực, tinh

  Điện lạnh

  trừ bì

  Kỹ thuật chung

  lưới

  Giải thích EN: A sturdy, open-mesh fabric formed by knotting or weaving cord; used for various purposes, such as for catching fish.

  Giải thích VN: Kết cấu có mắt, chắc tạo thành bằng cách dệt hoặc đan các sợi dây thừng nhỏ, sử dụng cho các mục đích khác nhau, ví dụ như đánh bắt cá.

  lưới sợi kim
  lưới, mạng
  mạng
  mạng lưới
  mạng máy tính
  tính

  Kinh tế

  đánh lưới
  giá tịnh
  số tiền tịnh
  thả lưới
  thuần/ròng/tịnh
  thực
  trọng lượng tịnh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unprofitable
  verb
  free , let go , release , gross

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X