• /¸aisoui´lektrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) đẳng điện
  isoelectric points
  điểm đẳng điện

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đẳng điện
  isoelectric vehicle
  chất mang đẳng điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X