• /'vi:ikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xe cộ (xe hai bánh, xe hơi, xe tải..)
  motor vehicles
  xe có động cơ (xe hơi, xe buýt, xe mô tô...)
  vehicle licensing laws
  luật lệ cấp giấy xe
  (nghĩa bóng) phương tiện truyền bá, phương tiện biểu lộ (tư tưởng, cảm xúc..)
  to use the press as a vehicle for one's political opinions
  dùng báo chí làm phương tiện truyền bá chính kiến của mình
  (dược học) tá dược lỏng

  Ngoại động từ

  Chuyên chở bằng xe

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  phương tiện vận tải
  xe đặc chủng

  Xây dựng

  phương tiện giao thông (ô tô, tàu, xe…)
  xe đặc chủng

  Y học

  chất dẫn thuốc trong dược khoa

  Điện lạnh

  phần tử mang

  Điện

  phương tiện truyền tải

  Kỹ thuật chung

  chất dính kết
  chất màu
  chất pha
  dung môi
  non volatile vehicle
  dung môi không bay hơi
  phương tiện
  aerodrome vehicle operations
  những hoạt động của phương tiện ở sân bay nhỏ
  airdrome vehicle operations
  những hoạt động của phương tiện ở sân bay
  ballistic vehicle
  phương tiện đạn đạo
  cargo vehicle
  phương tiện chở hàng
  cargo vehicle
  phương tiện cung ứng
  collection vehicle
  phương tiện thu gom rác
  compactor vehicle
  phương tiện nén ép
  compactor vehicle
  phương tiện nhồi ép
  compression vehicle
  phương tiện nén ép
  compression vehicle
  phương tiện nhồi ép
  heavy-lift vehicle
  phượng tiện mang hạng nặng
  hybrid vehicle
  phương tiện lai
  LLV (lunarlogistics vehicle)
  phương tiện hậu cần mặt trăng
  lunar logistics vehicle (LLV)
  phương tiện hậu cần mặt trăng
  marine air cushion vehicle
  phương tiện chạy đệm khí trên biển
  orbital transfer vehicle
  phương tiện chuyển lên quỹ đạo
  private vehicle
  phương tiện riêng
  private vehicle traffic
  giao thông phương tiện riêng
  refuse collection vehicle
  phương tiện thu gom rác
  selective vehicle detector
  bộ dò phương tiện chọn lọc
  service vehicle
  phương tiện phục vụ
  SEV (surfaceeffect vehicle)
  phương tiện hiệu ứng bề mặt
  special-purpose vehicle
  phương tiện chuyên dụng
  surface effect vehicle (SEV)
  phương tiện dùng hiệu ứng bề mặt (Anh)
  suspended vehicle system
  hệ phương tiện treo
  transport vehicle
  phương tiện giao thông
  utility vehicle
  phương tiện tiện ích (loại phương tiện)
  phương tiện giao thông
  tàu
  vật mang

  Kinh tế

  phương tiện vận chuyển
  vật truyền

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  end , goal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X