• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đẳng hướng

  Xây dựng

  đồng vị tính
  sự đẳng hướng

  Kỹ thuật chung

  đẳng hướng
  full isotropy
  đẳng hướng hoàn toàn
  group of isotropy
  nhóm đẳng hướng
  isotropy postulate
  định đề đẳng hướng

  Môi trường

  Đẳng hướng
  Trạng thái mà thủy tính hay những thuộc tính khác của một tầng ngậm nước giống nhau trong mọi hướng.

  Địa chất

  tính đẳng hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X