• /´pɔstju¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Yêu cầu, đòi hỏi
  (toán học) đưa ra thành định đề, đặt thành định đề
  Coi như là đúng, mặc nhiên công nhận
  (tôn giáo) bổ nhiệm với điều kiện được cấp trên chuẩn y
  (+ for) đặt điều kiện cho, quy định (cái gì)

  Danh từ

  (toán học) định đề
  Euclid's postulate
  Định đề Ơ-clit
  Nguyên lý cơ bản; điều được thừa nhận (có cơ sở lập luận, có cơ sở tính toán)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiên đề
  postulate of completeness
  tiêu đề tính đầy đủ


  Kỹ thuật chung

  cho rằng
  định đề
  isotropy postulate
  định đề đẳng hướng
  plasticity postulate
  định đề tính dẻo
  giả thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X