• /ˌaɪtəmaɪˈzeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghi thành từng khoản, sự ghi thành từng món

  Kinh tế

  sự ghi thành từng khoản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X