• /'dʤæmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (rađiô) đài làm nhiễu âm

  Chuyên ngành

  Vật lý

  nguồn gây nhiễu

  Điện tử & viễn thông

  bộ gây nhiễu

  Điện lạnh

  máy làm nhiễu

  Điện tử & viễn thông

  máy phá sóng

  Kỹ thuật chung

  máy gây nhiễu
  jammer finder
  bộ dò máy gây nhiễu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X