• Thông dụng

  Danh từ

  Người da đen
  Jim Crow policy
  chính sách phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ da đen

  Cơ khí & công trình

  đòn bẩy lớn
  đòn nâng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X