• /´dʒɔbəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đầu cơ
  Sự buôn bán cổ phần (chứng khoán)
  Sự xoay sở kiếm chác; sự lợi dụng chức vụ để xoay sở kiếm chác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đòn gian xảo
  đòn phép
  đòn phép (trong việc đầu cơ chứng khoán)
  ngón gian xảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X